Graf, K. (2008) „Ausverkauf von Kulturgut“, Rundbrief, (5), S. 3. doi: 10.53458/rb.vi5.5257.