Griesinger, F.-E. (2010). Zur Sache: Stuttgart 21. Schwäbische Heimat, 61(4), 387. https://doi.org/10.53458/sh.v61i4.3075