Griesinger, F.-E. (2010) „Zur Sache: Stuttgart 21“, Schwäbische Heimat, 61(4), S. 387. doi: 10.53458/sh.v61i4.3075.