Herrmann, C. „Komplexe Buchkunst: Prachtbibel Mit Dalí-Illustrationen“. WLBforum, Bd. 22, Nr. 2, 2020, S. 53-54, doi:10.53458/wlbf.v22i2.100.